TU MÔŽETE VYPLNIŤ SPÁNKOVÝ DOTAZNÍK ONLINE

Informácie o dieťatku

Nie je potrebné vypĺňať u detí starších ako 24m
Popíšte spôsob, akým dieťatko zaspáva.
Akým spôsobom ho opäť uspávate?

Temperament dieťatka

Čo dieťatko najlepšie upokojí?

Psychomotorika dieťakta

Postaví sa bez pomoci? (napr. pri nábytku)

Popis spánkových problémov a ciele

Napr. dlhšie denné spánky, spánok v postieľke, menej časté budenie, prespatie noci a pod.
Príklad: 7:00 hore a mlieko 9:00 - 10:00 spánok atď. alebo nahrajte excel alebo word s režimom nižšie
toto pole nie je povinné