Oneskorené začatie poradenstva

55.00

Spánkové poradenstvo je potrebné (podľa obchodných podmienok) začať do 2 mesiacov od prijatia spánkového plánu. V prípade, že začnete neskôr, je potrebné objadnať si produkt: Oneskorené začatie.

V rámci tohto produktu vám poradkyňa updatuje spánkový plán osobitnou prílohou.

Aktualizuje informácie a urobí priestor v jej programe, aby sa vám mohla venovať.

Kategória: