Spánkové poradenstvo
Dojčenie, O spánku

Otázky a odpovede o spánkovom poradenstve

Otázky a odpovede o spánkovom poradenstve sú tu preto, aby ste získali dostatok informácii o tom, ako funguje a prebieha.

Od akého do akého veku je spánkové poradenstvo vhodné?

Spánkové poradenstvo je vhodné od narodenia do veku 6 rokov.

 

Ako spánkové poradenstvo prebieha?

Priebeh poradenstva je veľmi individuálny, najčastejšie prebieha tak, že si klient vyberie spánkový balíček, vyplní spánkový dotazník, ktorý zašle na určenú emailovú adresu. Následne si spánková poradkyňa naštuduje jeho dotazník a kontaktuje ho s prípadnými dodatočnými otázkami. Na základe dotazníka vypracuje detailný spánkový plán. Pred začatím poradenstva si môže klient s poradkyňou zavolať, prípadne si volajú v procese poradenstva a mimo telefonáty komunikujú každý deň prostredníctvom emailu alebo aj Whatsapp aplikácie. Viac info o priebehu spánkového poradenstva nájdete tu: https://www.lepsispanokbabatiek.sk/ako-prebieha-spankove-poradenstvo/

 

Je potrebné dieťatko presťahovať do inej izby?

Vôbec nie. Najmä u malých bábätiek preferujeme blízkosť maminky a podporu bondingu a bezpečného spánku. Následne je na rodičovi, či si praje od určitého bezpečného veku, svoje dieťatko do izbičky presunúť. Z pohľadu poradenstva toto nie je v drvivej väčšine prípadov vôbec potrebné a podporujeme blízkosť dieťatka a maminky.

Ak si ale v rámci poradenstvo s touto zmenou prajete pomôcť, rady vás podporíme.

 

Musím dieťatko od dojčenie odstaviť?

V žiadnom prípade! Odstavenie od dojčenia vo väčšine prípadov nerieši spánkový problém dieťatka a rodiny. Preto podporujeme pokračovanie v dojčení cez deň aj v noci, ak si to rodič praje. Rodiča podporujeme v jeho rozhodnutiach. Našim cieľom je, aby rodič robil informované rozhodnutia.

Pri menších bábätkách po 5. sa často snažíme len o zredukovanie nočného dojčenie na únosnú mieru (napr. 1-3krát za noc). Pri starších bábätkách, ak si rodič praje nočné dojčenie ukončiť, podporíme ho v tom, ako to urobiť tak, aby mohol cez deň v dojčení naďalej pokračovať.

Lepší spánok bábätiek podporuje dojčenie. V blízkej dobe bude certifikované laktačné poradenstvo súčasťou podpory pre všetky mamičky, ktoré si s dojčením nevedia rady.

Niekedy si maminky v určitom momente prajú dojčenie ukončiť. Príčiny môžu byť rôzne, je to rozhodnutie len a len maminky, v ktorom ju, ak si praje podporíme.

 

Podporuje spánkové poradenstvo dojčenie?

Jednoznačne áno. Pri spánkovom poradenstve sledujeme, či je dojčenie správne zabehnuté a pokiaľ to tak nie je, snažíme sa klientku najprv podporiť v zastabilizovaní dojčenia a až následne pokračujeme v poradenstve.

Podporujeme normálny nočný spánok bábätiek (Hysing et al, 2015, Paavonen 2019) a preto podporujeme len menej časté dojčenie a nie predčasné prespatia noci u dojčených bábätiek, ktoré by mohlo narušiť laktáciu.

 

Pomáhate aj rodičom, ktorých detičky pijú umelé mlieko?

Určite áno. Cítime, že potreby týchto bábätiek a rodičov sú na Slovensku mimoriadne ignorované a preto poskytujeme podporu aj pri problémoch s pitím mlieka z fľaše. To, že je bábätko na umelom mlieku totiž neznamená, že nemôže mať problémy so spánkom. Tieto bábätká sa často trápia so spánkom rovnako ako ich dojčení kamaráti.

 

Podporuje spánkové poradenstvo používanie kočíka, šatky, nosiča?

Určite áno. Prispôsobujeme všetko tomu, ako to maminke, dieťatku a ich jedinečnej rodinnej situácii vyhovuje.

 

V čom spočíva spánkové poradenstvo?

Spánkové poradenstvo je komplexný proces podpory, ktorý rodina dostáva, aby sme zlepšili ich spánkovú situáciu. Každé bábätko je iné a aj každá rodinná situácia si vyžaduje individuálny prístup. Pri poradenstve sa pozeráme na mnohé veci:

-spánková hygiena (spánkové prostredie, rutiny)

-bezpečnosť spánku

-vhodné rozdelenie spánkov cez deň

-alergie a intolerancie

-výživu (dojčenie, UM, príkrmy)

-psychológiu rodiča

-spánkové návyky a spôsob zaspávania a znovuzaspávania (ak si to rodič praje zmeniť)

Viac o tom, ako to funguje nájdete tu: https://www.lepsispanokbabatiek.sk/ako-prebieha-spankove-poradenstvo/

 

Čo je spánkový tréning?

V Lepšom spánku bábätiek tradičný „spánkový tréning“ vo forme kontrolovaného plaču/vyplakania a vyplakania nepoužívame.

Názov „spánkový tréning“ nemá medzinárodne zavedenú poučku. Vo všeobecnosti sa tým rozumejú metódy, kedy rodič používa metódu vyplakania a kontrolovaného plaču (kontrolovaného vyplakania), na to, aby sa dieťatko naučilo zaspávať bez pomoci (dojčenie, hojdania a pod.).

V Lepšom spánku bábätiek ako tím psychologičiek veríme, že všetky zmeny v zaspávaní sa dajú riešiť s prítomnosťou a láskyplnou podporou rodiča. To znamená, že bábätko nenechávame v izbe samé, rodič je vždy prítomný, aby bábätko/dieťatko ubezpečil, pohladil, upokojil. Plač vždy a úplne vylúčiť nevieme, avšak ak sa tak deje bábätko nikdy neplače samé a nikdy neplače neprimenrane dlho, viac ako je pre rodiča v poriadku. Samozrejme v závislosti od veku dieťatka a cieľom rodičov, sa snažíme spánok zlepšiť tak, aby boli všetci spokojní. U starších detičiek vieme pracovať aj jemne a postupne na zaspávaní bez prítomnosti rodiča, ak si to rodič praje.

Výborný článok na túto tému pripájam v AJ.

 

Čo je vyplakanie a čo vyplakanie nie je?

Vyplakanie je spôsob, kedy dáte dieťatko do izby do postieľky, odídete a už sa nevrátite, kým dieťatko nezaspí.

Kontrolované vyplakanie je metóda, kedy dáte dieťatko do izby a chodíte ho v pravidelných intervaloch navštevovať.

Vyplakanie NIE JE, ak dieťatko pri zaspávaní hladkáte, spievate, beriete na ruky, ťapkáte, dojčíte na upokojenie alebo sa mu prihovárate a ono sa pri tom aj zlostí.

 

Musí moje bábätko zaspávať v postieľke?

Nemusí, pokiaľ si to neprajete. Snažíme sa vám vždy vysvetliť výhody aj nevýhody jednotlivých alternatív tak, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť.

 

Musí moje bábätko zaspávať bez pomoci dojčenia alebo hojdania?

Nie, ak si to neprajete meniť.

 

Môže spánkové poradenstvo narušiť vzťah medzi matkou a dieťaťom?

Absolútne nie! Viaceré štúdie potvrdili, že zlepšenie spánku má často za následok naopak zlepšenie vzťahu matka-dieťa. Oddýchnutý rodič je pokojnejší, trpezlivejší rodič.

 

Je spánkové poradenstvo vhodné aj pre kontaktných rodičov?

Jednoznačne áno. Spánkové poradenstvo je holistické spánkové poradenstvo, ktoré rešpektuje názory rodičov a podporuje ich v spánkovej ceste, ktorú si zvolili. Preto vieme pomáhať so spánkom aj rodičom, ktorí zvolia cestu kontaktného rodičovstva.

 

Ako dlho trvá, kým je vidieť zlepšenie spánku?

Je to veľmi individuálne. U niektorých bábätiek pár dní u iných detí aj 1-2 týždne. Postupne ale rodič priebežne vidí zlepšenia.

 

Získam počas spánkového poradenstva aj informácie o spánku dobudúcna?

Jednoznačne áno. Počas priebehu poradenstva sa môžete pýtať a my na vaše otázky radi odpovieme. Tiež vám pridáme informácie o tom, ako sa spánok v budúcnosti bude vyvíjať a na čo sa pripraviť. Spánok je proces, neustále sa vyvíja.

 

Funguje poradenstvo?

Áno. Tu nájdete naše referencie:

https://www.lepsispanokbabatiek.sk/recenzie/

 

 

Potrebujete pomôcť?