Spánok je príliš dôležitý,
aby sme nad jeho nedostatkom len mávli rukou

Citlivo a s láskou k lepšiemu a kvalitnejšiemu spánku celej rodiny

OZNÁMENIE O VIANOČNEJ DOVOLENKE

od 21.12.2019 do 6.1.2020 mám Vianočnú dovolenku a budeme s rodinkou vianocovať.

Objednávky na 2 týždňové poradenstvo prijímam do: 27.11.2019

začať s poradenstvom by sme mali do najneskôr: 6.12.2019

Objednávky na 1 týždňové poradenstvo prijímam do: 4.12.2019

začať s poradenstvom by sme mali do najneskôr: 12.12.2019

Objednávky na poradenstvo prijaté po týchto termínoch budú realizované po 5.1.2020.

Spánku zdar!

Veselé Vianoce

Zuzka

Odbornosť

Certifikovaná
poradkyňa a matka

Osobný pristup

Jemne a citlivo, rešpektujúc vaše emócie

Poradenstvo k plánu

Emailom, telefonicky
alebo aj whatsappom

Zuzana

Spánková poradkyňa

Spánok bábätiek je veda a neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Preto pracujem s každou rodinou individuálne.

Recenzie

Spokojné maminky

Potrebujete pomôcť?