Normálny detský spánok
Nočné budenie, O spánku

Aký je normálny detský spánok

To, čo je považované za normálny detský spánok je v dnešnej dobe prekryté množstvom mýtov a názorov. Mnohé maminky sú presviedčané o tom, že ich dieťa1 sa má v noci dlhodobo často budiť (5-6-10krát). Dlhodobo časté budenie má veľmi veľa negatív pre zdravie vás aj vášho dieťatka a fungovanie rodiny. Výskumy hovoria, že kvalitný a čo najmenej prerušovaný spánok je pre deti aj dospelých mimoriadne dôležitý pre ich správny fyzický, psychický a kognitívny vývin a celkovo vývin mozgu  (1,2,3,4,17).

Pri mojej práci nemám rada extrémy. Nočná starostlivosť o bábätko k rodičovstvu jednoznačne patrí. Je to súčasť „balíčka“, ktorý spolu s našim bábätkom dostávame. Nočné dojčenie má mnoho výhod a nie je len o hlade. Bábätká (6+ mesiacov) a malé deti pozornosť rodiča, komfort a lásku v noci potrebujú. Otázka je, či naozaj tak extrémne často.

Aký je normálny detský spánok?

Na základe dvoch veľkých štúdií vedci zistili, že bábätká vo veku 6-18 mesiacov sa najčastejšie budia 1-3krát. Preto z pohľadu spánku vieme tieto budenia považovať za normálny bábätkovský/detský spánok. V tabuľke nižšie nájdete informácie o počte budení počas nočného spánku podľa veku. Ak sa pozrieme napríklad na prvý riadok, ktorý sumarizuje výsledky pre deti vo veku 3 mesiace, vidím, že 50% detí sa budí počas noci 2x a menej a že 75% detí sa budí 3x a menj. Zároveň tam vidíme, že 9 z 10 detí sa v noci zobudí menej ako 4x za noc a že len jedno z 10 detí vo veku 3 mesiace sa budí častejšie ako 4x.

Výskumy ukázali, že spánkové problémy v detstve vedú v neskoršom veku k problémom so správaním a zvládaním emócií  u mnohých detičiek(5,6,7). Nemusíte sa ale báť, nie každý malý nespavec bude takýto problém v budúcnosti mať. Väčšina detí sa vo veku 6-18 mesiacov budí 1 až 3krát (8, 16). To nevylučuje, že niektoré bábätko/dieťatko začne spať celú noc aj skôr. Toto budenie je preto typicky považované za normálny nočný spánok a v prípade, že sa zdravé bábätko/dieťa budí častejšie, jedná sa pravdepodobne o narušenie spánku z iného dôvodu.

Ako všetko, aj prístup k spánku by nemal byť extrém ani na jednej strane a ani na druhej strane (skoré prespatie noci vs. budenie 10krát za noc nie je v poriadku). Som presvedčená o tom, že zlatá stredná cesta prístupu k spánku je tá najlepšia cesta. Výskumy o normálnom nočnom spánku túto cestu potvrdzujú. Preto je mojim cieľom pomáhať prostredníctvom môjho jemného spánkového poradenstva rodinám detičiek, ktoré majú veľmi prerušovaný spánok a krátky spánok, aby sa celá rodina vyspala lepšie, primerane veku bábätka a dieťatka, rešpektujúc ich štýl výchovy.

Ako zlepšiť spánok detí

Na spánok vplývajú mnohé faktory:

 • spánková hygiena,
 • to kde dieťatko spí,
 • ako zaspáva,
 • jeho temperament,
 • prerozdelenie a množstvo denného spánku,
 • psychika a nálada rodičov (rodinná situácia),
 • vzťah medzi bábätkom a maminkou,
 • zdravie, alergie a mnohé iné.

Riešenia sú preto rôznorodé a vyžadujú si dôkladnú analýzu. Je veľmi dôležité, aby sme ako rodičia mali primerané očakávania voči spánku nášho bábätka primerane jeho veku. Zároveň je nevyhnutné, aby sme spánkové schopnosti dieťatka nepodceňovali a  dieťatku dôverovali. Samozrejme je dôležité pamätať na obdobia spánkovej regresie, prípadne na zhoršenie spánku v dôsledku choroby, nepohody. Sú to stále deti, nie sú to stroje.

Aj rodičia potrebujú kvalitný spánok

Pri teóriách častého budenia je často ignorovaná matka, rodičia a ich potreba spánku a fungovania. Pritom vieme, že nedostatok spánku sa spája so znížením imunity, zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení, depresiami, zníženou kognitívnou schopnosťou (M. Walker, Prečo spíme). Spánok je vedcami aj lekármi, nami ľuďmi považovaný za základný kameň nášho zdravia (M. Walker, Prečo spíme). Pokiaľ sme nevyspatí, sme podráždení, nemáme často energiu cez deň plnohodnotne fungovať a byť tu pre naše deti. Nevyspatie často privádza rodičov k hádkam a nezhodám, pretože sú nervózni a podráždení, hádajú sa pre veci, ktoré by inak dokázali zvládnuť s pokojom. Naša schopnosť sebaregulácie je totiž pri únave a strese znížená. A áno, naše telo je v strese keď je nevyspaté. Rodičia, najmä spánkom deprivované maminky sa necítia dobre ani po psychickej stránke.

Maminky majú zvýšené riziko prvotnej popôrodnej depresie v prípade, že majú nedostatok spánku, čo môže narušiť vzťah matka dieťa, ale aj vzťah rodičov. (10-12, 13-14, 15) Práve pri spánkových intervenciách a po zlepšení spánku mnohé maminky reportujú zlepšený psychický stav a dokonca aj vzťah k dieťatku. Vyspatejšie majú lepšiu náladu a viac energie sa dieťatku venovať.

Naše deti nás potrebujú spokojných a nie nevyspatých, spánkovo deprivovaných, „prežívajúcich“… Nenechajme sa vtiahnuť do pocitu, že „takto to má byť, musím to vydržať a musím to odtrpieť, lebo inak sme zlé matky“. Namiesto toho:

Urobme aktívne niečo preto, aby sme my ako celá rodina fungovali šťastnejšie a spokojnejšie, oddýchnutejšie.

Poznámka: Tento článok bol  napísaný na základe vedeckých štúdií citovaných autorov a autoriek, výskumné zistenia boli získané regulárnymi prevažne neurologickými vedecko-výskumnými postupmi. Opis výsledkov týchto výskumov bol pre potreby zrozumiteľnosti tohto článku zjednodušený.

 

1Zdravé, 6+ mesačné bábätko

Zdroje:

 1. Tarullo, A.R., P.D. Balsam, and W.P. Fifer. Sleep and Infant Learning. Infant Child Dev. 20(1): p. 35-46. 2011.
 2. Scher, A. Infant sleep at 10 months of age as a window to cognitive development. Early Hum Dev. 81(3): p. 289-92. 2005.
 3. Gomez, R.L., R.R. Bootzin, and L. Nadel. Naps promote abstraction in language-learning infants. Psychol Sci. 17(8): p. 670-4. 2006.
 4. Hupbach, A., R.L. Gomez, R.R. Bootzin, and L. Nadel. Nap-dependent learning in infants. Dev Sci. 12(6): p. 1007-12. 2009.
 5. Spruyt, K., R.J. Aitken, K. So, M. Charlton, T.M. Adamson, and R.S. Horne. Relationship between sleep/wake patterns, temperament and overall development in term infants over the first year of life. Early Hum Dev. 84(5): p. 289-96. 2008.
 6. Ross, C.N. and K.H. Karraker. Effects of fatigue on infant emotional reactivity and regulation. Infant Mental Health Journal. 20(4): p. 410-428. 1999.
 7. Sivertsen B, Harvey AG, Reichborn-Kjennerud T, Torgersen L, Ystrom E, Hysing M.,Later emotional and behavioral problems associated with sleep problems in toddlers: a longitudinal study. JAMA Pediatr.2015 Jun;169(6):575-82. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.0187.
 8. Hysing, Harvey AG, Torgersen L, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Sivertsen B., Trajectories and predictors of nocturnal awakenings and sleep duration in infants. NCBI
 9. Wake, M., E. Morton-Allen, Z. Poulakis, H. Hiscock, S. Gallagher, and F. Oberklaid. Prevalence, stability, and outcomes of cry-fuss and sleep problems in the first 2 years of life: prospective community-based study. Pediatrics. 117(3): p. 836-42. 2006.
 10. Martin, J., H. Hiscock, P. Hardy, B. Davey, and M. Wake. Adverse associations of infant and child sleep problems and parent health: an Australian population study. Pediatrics. 119(5): p. 947-55. 2007.
 11. Bayer, J.K., H. Hiscock, A. Hampton, and M. Wake. Sleep problems in young infants and maternal mental and physical health. J Paediatr Child Health. 43(1-2): p. 66-73. 2007.
 12. Hiscock, H., J. Bayer, L. Gold, A. Hampton, O.C. Ukoumunne, and M. Wake. Improving infant sleep and maternal mental health: a cluster randomised trial. Arch Dis Child. 92(11): p. 952-8. 2007.
 13. Garthus-Niegel S, Horsch, Bickle Graz M, Martini J, von Soest T, Weidner K, Eberhard-Gran M.,The prospective relationship between postpartum PTSD and child sleep: A 2-year follow-up study, J Affect Disord. 2018 Dec 1;241:71-79. doi: 10.1016/j.jad.2018.07.067. Epub 2018 Jul 24.
 14. Martins, C. and E.A. Gaffan. Effects of early maternal depression on patterns of infant-mother attachment: a meta-analytic investigation. J Child Psychol Psychiatry. 41(6): p. 737-46. 2000.
 15. Mindell, J.A., B. Kuhn, D.S. Lewin, L.J. Meltzer, and A. Sadeh. Behavioral treatment of bedtime problems and night wakings in infants and young children. Sleep. 29(10): p. 1263-76. 2006.
 16. E. Juulia Paavonen, Outi Saarenpää-Heikkilä, Isabel Morales-Munoz, Minna Virta, Niina Häkälä, Pirjo Pölkki, Anneli Kylliäinen, Hasse Karlsson, Tiina Paunio, Linnea Karlsson. Normal sleep development in infants: findings from two large birth cohortsSleep Medicine, 2020; DOI: 10.1016/j.sleep.2020.01.009
 17. National Sleep Foundation, 1/2017, https://www.sleepfoundation.org/press-release/what-good-quality-sleep

 

Ad 1. – citácia s . 37 Dôkaz, že kvalitný spánok je dôležitý pre vývin mozgu dieťaťa
vychádza z výskumov na zvieratách, počas ktorých boli v priebehu novorodeneckého obdobia potkany zbavené REM fázy spánku, čo následne znížilo objem ich mozgovej kôry a mozgového kmeňa a boli zaznamenané zmeny senzitivity neurotransmiterov v porovnaní s bežným vývinom potkanov.

Ad 2. Resumé: Táto štúdia skúmala súvislosť medzi rôznymi typmi cyklov spánku a bdenia a výsledkami dosiahnutými na stupnici Bayleyovej stupnice rozvoja dojčiat na výskumnom súbore detí vo veku 10 mesiacov. Spánok 50 detí bol zaznamenaný doma pomocou Actigraphu (monitor na vyhodnotenie cyklov spánku a bdenia). Väčšia motorická aktivita v spánku a viac fragmentovaný spánok stredne silne korelovali s nižším skóre mentálneho vývinu (MDI). Index psychomotorického vývinu (PDI) nebol spojený s charakteristikami spánku. Zistenie, že ku koncu prvého roka detí vo výskumnom súbore mala kvalita spánku stredne silnú štatisticky významnú súvislosť s kognitívnymi výkyvmi u detí, je v súlade s obdobnými výskumami kvality spánku.

Potrebujete pomôcť?