Čo je počas dňa, koľko pije. Sú potraviny, ktoré nemá rado a ktoré má naopak rado?