Prednáška o spánku
O spánku, Spánková regresia

18 mesačná spánková regresia

18 mesačná spánková regresia je mnohými maminkami právom považovaná za jednu z najnáročnejších spánkových regresií a to aj napriek tomu, že spomedzi regresií nie je tá najdlhšia a zvykne trvať približne 1-2 týždne. Aj táto regresia znamená, že naše dieťatko dosiahlo vo svojom živote daľší významný vývinový miľník.

Spánková regresia a jej prejavy vo veku 18. mesiacov

Deti vo veku približne 18 mesiacov začnú odmietať spánky. V noci sa často budia. Maminky sa stretávajú s nočným bdením ich detí a nočnými plačmi. Denný spánok je veľakrát prerušovaný. Ak majú deti ešte dva spánky, začnú jeden spánok vynechávať. Prejavy 18 mesačnej spánkovej regresie vedia byť veľmi intenzívne v porovnaní s predchádzajúcimi regresiami.

Prečo je práve táto spánková regresia taká náročná? Z vášho dieťatka sa stáva osobnosť, naučilo sa priam bravúrne používať slovo “nie”. V tomto veku deti totiž dostávajú chuť na nezávislosť. Učia sa jesť lyžicou, piť z pohára, stavať kocky, vyzliekať si niektoré kusy oblečenia… Táto rastúca nezávislosť vedie k  silnejšej osobnosti a vy začínate čoraz častejšie počúvať frázy ako „ja to urobím“, „moje“ alebo „nie“. Žiaľ, neznamená to, že vaše dieťatko bude túto nezávislosť úspešne aplikovať aj do svojho spánku.

Veľakrát je táto regresia tiež sprevádzaná separačnou úzkosťou, deti vyhľadávajú našu blízkosť a veľmi citlivo reagujú, keď sa od nich vzdialime. Vyžadujú si našu pozornosť ubezpečenie, že nikam od nich neodchádzame. Krátkodobo môže nekomfort dieťatka zvyšovať rast očných zubov a stoličiek.

Ako regresiu zvládnuť?

Ak máte túto regresiu ešte len pred sebou, tu je niekoľko tipov, ktoré vám toto obdobie uľahčia:

  • nastavte realisticky vaše očakávania na spánok dieťatka
  • skontrolujte režim spánku, vyhnite sa ukladaniu na spánok v podúnave
  • zapojte do predspánkovej rutiny možnosť dieťatka o niečom rozhodnúť (napríklad výber pyžamka alebo knižky na čítanie), aby dieťatko bolo ochotnejšie spolupracovať.
  • rozlišujte medzi regresiou a dlhodobo veľmi prerušovaným spánkom. 🙂 ak to trvá dlhšie ako 1-2 týždne a spánok bol veľmi prerušovaný aj predtým, vyhľadajte podporu vo forme poradenstva alebo prednášky o spánku.

Nebojte sa, ide len o ďalšiu fázu vo vývine vášho dieťatka, ktorá nebude trvať dlho. Buďte preto trpezliví a vyčkajte, kým neprejde.