Emócie detí a rodičovstvo, O spánku, Rodičovstvo, Uncategorized @sk

Keď dieťatko hryzie iné deti

Máte doma dieťatko, ktoré hryzie iné deti? V tomto článku sa dozviete, čo môže byť, že príčinou, že dieťatko hryzie a tiež sa dočítate, ako reagovať, aby ste sa v budúcnosti podobnému správaniu zo strany dieťatka vyhli.

Mať doma dieťatko, ktoré hryzie iné deti môže byť pre rodiča frustrujúce, najmä ak sa takáto situácia opakuje častejšie a vy neviete, ako si s ňou poradiť.  Treba ale povedať, že hryzenie je medzi deťmi pomerne bežné. Podľa výskumov sa až 50% detí v škôlke stretlo s uhryznutím (Garrard, Leland, Smith, 1998), pre naše zemepisné šírky som žiaľ podobný výskum nenašla, ale kedže moja mama bola celý život učiteľkou a riaditeľkou v materskej škôlke, viem, že je to niečo s čím sa stretávame aj u nás. Hryzenie medzi deťmi najčastejšie vrcholí medzi 13-30m života dieťatka (Solomons, Elardo, 1991). 

Prečo ale deti hryzú iné deti?

Príčina hryzenia sa vekom môže meniť. K tým najčastejším patrí:

  • hnev a frustrácia dieťatka, keď sa niečo nedeje tak, akoby si želalo
  • pri menších deťoch môže byť dôvodom uhryznutia diskomfort spojený s rastom zúbkov
  • senzorika, čo v preklade to znamená, že sú deti, ktoré vyhľadávajú stimuláciu ústočiek
  • nedostatočné verbálne schopnosti – najmä pri deťoch, ktoré sa nevedia ešte slovami vyjadriť tak, ako by potrebovali

Ako reagovať keď dieťatko hryzie iné dieťa

Keď vidíme, že dieťatko hryzie kamaráta alebo súrodenca, naša prvá reakcia môže byť tiež hnev. Aj v tomto prípade ale platí, že je dobré, ak je práve dospelý ten, ktorí si ustráži svoje emócie pod kontrolou. Nakoľko narozdiel od dieťatka je to pre neho ľahšie. Príčinou uhryznutia je práve neschopnosť dieťatka v danej chvíli zládnuť svoje emócie.

Ako prvé od seba oddeľte deti a skontrolujt,, či dieťatko veľmi neublížilo druhému dieťatku. Následne venujte vašu pozornosť dieťatku, ktorému bolo ublížené. Utešte ho. Takto sa vyhnete tomu, že dáte ako prvé negatívnu pozornosť dieťatku, ktoré hrýzlo. Zároveň tiež deťom ukážete, ako byť empatický, keď je niekomu ublížené. Je to veľmi dôležité, keďže deti sa od nás učia kopírujú naše správanie a reakcie.

Až potom sa zamerajte na dieťatko, ktoré hrýzlo. Snažte sa zachovať pokoj a dieťatku vysvetliť, že nehryzieme iné deti, pretože hryzenie bolí. Skúste prísť na to, čo bolo spúšťačom takejto reakcie dieťatka a spolu s dieťatkom navrhnite, ako by malo v rovnakej situácii reagovať v budúcnosti. Ak v budúcnosti spozorujte, že správanie dieťatka smeruje k rovnakej reakcii, zabráňte uhryznutiu a snažte sa dieťatku pomôcť zvládnuť jeho emóciu.

Rada na záver

Na záver vám neodporúčam, aby ste dieťatku názorne demonštrovali, ako hryzenie bolí. To by totiž mohlo viesť k podpore agresívneho správania a je vysokopravdepodobné, že dieťatko by opakovalo takéto správanie aj v budúcnosti.