denné_pomočovanie
Odplienkovanie, Uncategorized @sk

Denné pomočovanie detí

Denné pomočovania je menej často diskutovanou témou ako nočné pomočovanie detí. Súvisí to aj s tým, že tento problém nepretrváva tak dlho a aj pre rodičov býva ľahšie riešiť denné pomočovanie ako to nočné, ktoré sa deje v spánku. Denné pomočovanie sa naopak nemusí spájať len so spánkom dieťatka a úplne bežne sa deje v priebehu dňa. Pre deti sa pocikanie veľakrát spája s pocitmi menejcennosti a hanby a preto je dobré, ak my rodičia tomuto problému venujeme dostatok našej pozornosti.

Čo je denné pomočovanie?

O dennom pomočovaní hovoríme v prípade už odplienkovaných detí, ktoré sa pocikávajú v priebehu dňa alebo počas denného spánku.

Pri dennom pomočovaní nemusí ísť len o situáciu, kedy dieťatko pri nehode vyprázdni celý objem močového mechúra ale aj vtedy, keď si dieťatko len “cvrkne”. Najmä vo chvíli, keď je dieťatko zaneprázdnené hraním alebo pozeraním televízora, “nerozozná” alebo nevenuje pozornosť signálu z močového mechúra, uvoľní zvierač, začne močiť a stiahnutím zvieracieho svalu okamžite prestane.

S denným pomočovaním sa stretávajú častejšie dievčatá ako chlapci a v predškolskom a aj školskom veku. Ak  máte doma viac detí, môžete sa s denným pomočovaním stretnúť u viacerých z nich.

Príčiny denného pocikávania

Zápcha

Zápcha môže spôsobovať neprimeraný tlak na močový mechúr a kŕče u dieťatka. Následkom zápchy môže byť pomočovanie. Neznamená to, že každé dieťa, ktoré trpí zápchou má automaticky aj problém s pocikávaním. Ak má dieťatko problém s pocikávaním počas dňa a zároveň ste si všimli, že trpí zápchami, tak prehodnoťte stravovanie. Zabezpečte dieťatku stravu bohatú na vlákninu, zeleninu a ovocie. Vyhýbajte sa ťažkým, mastným, vyprážaným a príliš sladkým jedlám. Najmä pri starších deťoch si rodičia nemusia všimnúť, že dieťa trpí zápchami.

Nedostatočné vyprázdnenie močového mechúra

Ísť cikať a vycikať sa, sú 2 odlišné veci.

Ak máme dieťatko, ktoré ma doma, s škôlke alebo škole problém s pocikávaním, tak nestačí, že ho budeme posielať cikať. To, čo potrebujeme docieliť, aby sa dieťatko na záchode naozaj dobre vycikalo a vyprázdnilo svoj močový mechúr. Deti zaujaté hrou, v inom prostredí alebo kolektíve nemajú jednoducho čas, aby sa na záchode dôsledne vycikali. Dovoľte im vziať si so sebou na záchod nejakú hračku, alebo im pri cikaní pustite vodu, dajte im fúkať do bublifuku, podložte im nôžky stolčekom. To všetko bude viesť k tomu, že dieťatko prirodzene uvoľní panvové dno a vyciká sa dôsledne.

Ak je mechúr príliš plný, lebo dieťatko nechodí cikať v pravidelných intervaloch a moč zadržiava, môže byť preň problém sa vycikať.

Infekcia močových ciest

Ak sa odplienkované dieťatko v minulosti nepocikávalo, a náhle sa táto situácia vyskytne, zistite, či príčinou nie je infekcia močových ciest. Úplne základnú diagnostiku vám spraví lekár vyšetrením moču. Následne určí aj liečbu podľa závažnosti problému. Ak sa u dieťaťa opakujú infekcie močových ciest, tak sa uistite že dieťa, najmä dievčatko vykonáva správnu hygienu po veľkej potrebe. To znamená v smere spredu dozadu. Pri utieraní v opačnom smere, si dieťa môže z konečníka a stolice zaniesť nežiadúce baktérie do močovej rúry a to môže spôsobiť zápalu močových ciest.  Dievčatká majú močová trubica kratšiu ako chlapci a preto trpia zápalom močových ciest častejšie.

Pri infekcii močových ciest je častým sprievodným javom hyperaktívny močový mechúr. To znamená, že dieťatko pociťuje časté, urgentné a neodkladné nutkanie na močenie. K potrebe močiť dochádza aj keď je močový mechúr naplnený minimálne.

odplienkovanie

Ako môžete riešiť problém s denným pomočovaním

Pokiaľ dieťatko trpí denným pomočovaním, ako prvé vylúčte, či sa nejedná o zdravotný problém. Detský pediater urobí dieťatku základné vyšetrenie moču, aby vylúčil prítomnosť infekcie močových ciest. V prípade podozrenia na inú zdravotnú príčinu denného pomočovania, býva potrebná konzultácia urológa a sonografia obliečika močového mechúra. Lekár rozhoduje, kedy je potrebná medikamentózna, operačná alebo rehabilitačná liečba na posilnenie panvového dna.

Príčina pomočovania nemusí mať ale zdravotný pôvod. Najmä pri menších deťoch je typické, že pomočovanie súvisí so zahĺbením sa dieťatka do hry. Ak je to prípad vášho dieťatka, nečakajte kedy samo vyhľadá nočník a ani sa ho nepýtajte, či mu netreba cikať. Miesto toho ho vyzývajte “Poď ideme cikať!”. Odsledujte si, či sa dieťatko pri potrebe naozaj poriadne vyciká. Povedzte mu napríklad, aby fúklo, vtedy dôjde k uvoľneniu svalstva. Pri starších deťoch viete pracovať aj s motivačným odmenovým spôsobom.

Príčinou pomočovania môže byť aj zmena v živote dieťatka alebo psychická záťaž. Napäté vzťahy v rodine, príchod nového súrodenca, nástup do škôlky, sťahovanie do vlastnej izby. To všetko môže byť príčinou denného pomočovania.

Nezabúdajte na pocity dieťatka. pomočovanie sa spája s pocitmi hanby, menejcennosti. Vyhnite sa zahanbovaniu dieťatka či už v domácom prostredí alebo v kolektív pred jeho rovesníkmi (napríklad v škôlkarskej šatni).  Vyzbrojte sa trpezlivosťou. Regulujte si pitný režim dieťatka (ale neobmedzujte ho) a časy kedy vykonáva potrebu. Ak dieťatko trpí pomočovaním a idete niekde na výlet, berte si so pre istotu so sebou aj veci na prezlečenie.

 

Pomočovanie sa v škôlke

Sú deti, ktoré sú odplienkované a všetko funguje perfektne, až do nástupu do materskej škôlky. Niekedy je denné pomočovanie len vecou adaptácie, inokedy sa s tým deti a rodičia trápia dlhšie.

V prípade ak sa to deje u vášho dieťatka, tak komunikujte s učiteľkou v materskej škôlke, aby spolupracovala a pomohla dieťatku s týmto problémom. Zistite, akým spôsobom fungujú vo vašej škôlke. A porozprávajte sa s dieťatkom a pokúste sa zistiť, v čom je problém.

Dieťatko môže byť zaujaté hrou a nestíha ísť na záchod. Alebo sa dieťatko môže báť spočiatku, keď má ísť na záchod samé a potrebuje pomoc dospelého. Môže tam byť dôvod, že záchod je vysoko alebo, že dieťatko potrebuje ešte podsedák, stupienok a pod. Poproste personál, aby vám záchody ukázal a vezmite na záchod v škôlke dieťatko aj vy.

Ako bolo už aj spomenuté vyššie, niekedy je problém v tom, že pani učiteľka dá dieťatko cikať, ale dieťatko sa nevyciká poriadne a následne dochádza k pomočovaniu. Tu viete personál v škôlke poprosiť, aby dohliadol, či sa dieťatko vyciká a motivoval dieťatko pochvalou.

Ak je personál ochotný, dajte dieťatko vycikať hneď po príchode do škôlky, skôr ako sa ponorí do hry.

Informujte tiež personál, ak má dieťatko zápchu alebo máte nejaké zmeny v rodine, ktoré by mohli mať na pomočovanie vplyv.

Odplienkujte dieťatko pred nástupom do škôlky včas, aby naň nebolo priveľa noviniek a zmien naraz (aj odplienkovanie, aj nástup do škôlky a separácia od vás).