Odmietanie jedného prsníka pri dojčení
Časté nočné budenie, Dojčenie, O spánku, Reflux, Zaspávanie

Jazyková uzdička, dojčenie a spánok

Termín jazyková uzdička je v súvislosti s bábätkami stále častejšie skloňovaný. Spoločne sa teraz pozrieme na to, aký vplyv má na dojčenie a následne aj spánok.

Jazyková uzdička (frenulum) je mäkké tkanivo ústnej dutiny nachádzajúce sa na spodnej strane jazyka. Kým v minulosti sa venovala pozornosť uzdičke z dôvodu možného negatívneho vplyvu na vývin reči alebo zvýšenej predispozície stomatologických ochorení, dnes je už vedecky podložené, že „správna“ dĺžka a pevnosť uzdičky majú priamy vplyv na dojčenie a následne aj kvalitu spánku bábätka.

 

Vplyv jazykovej uzdičky na dojčenie

Kvalita dojčenia priamo súvisí s jazykom, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri správnom prisatí. Ak má bábätko veľmi pevnú jazykovú uzdičku, nie je schopné prsník dobre jazykom obopnúť, prisať sa a napiť sa. To vedie často k púšťaniu prsníka, nervozite na prsníku. Ak sa bábätko na prsník aj prisaje, často na ňom dlho nevydrží, lebo v sánke je veľké napätie a pre bábätko je dojčenie nekomfortné. Dieťatko môže byť pri dojčení nepokojné, môže odmietať prsník a aj napriek dlhému dojčeniu neprospieva primerane veku. Počas dojčenia totiž nedochádza k dostatočnému prenosu mliečka od maminky k dieťatku napriek tomu, že dieťatko na prsníku trávi dlhý čas. Nesprávne prisatie môže znamenať pre dieťatko nadmerné prehĺtanie vzduchu, bolestivé prehĺtanie, problémy s nadúvaním a koliky.

Maminky nevediac o tejto abnormalite a chýbajúcej diagnostike veľakrát ukončia dojčenie. V snahe dieťatka prisať sa, môže dôjsť u maminky k odieraniu alebo trhlinám na bradavkách.  Dojčenie sa tak stáva bolestivé. Laktácia nie je dostatočne stimulovaná.


Vplyv jazykovej uzdičky na kŕmenie z fľaše

Nie je pravda, že len dojčené deti majú problém s jazykovou uzdičkou. Rovnako deti kŕmené z fľaše môžu mať pri pití problémy ako zabiehanie mlieka, prskanie na fľaši, „vytekanie“ mlieka z pusinky počas kŕmenia. Spôsob akým deti používajú jazyk pri dojčení a pri kŕmení z fľaše je ale odlišný a preto sa tento problém u dojčených detí prejavuje častejšie.

 

Vplyv jazykovej uzdičky na spánok

Jazyková uzdička ovplyvňuje správanie dieťatka, jeho pohodlie, kvalitu dojčenia a v konečnom dôsledku aj spánok a zaspávanie. Príznaky ako koliky, nadúvanie, reflux, spomalené trávenie, zhoršené vstrebávanie živín, bolesti a únava, pomalé priberanie či nervozita a hnev dieťatka pri dojčení ovplyvňujú pohodlie dieťatka a narúšajú kvalitu spánku.

 

Možné dopady jazykovej uzdičky

 • Bolesť bradaviek počas dojčenia
 • Kratšie trvanie dojčenia
 • Nedostatočné prisatie
 • Nedostatočný prenos mlieka
 • Kolísavý rast
 • Vytekanie mlieka z úst
 • Nadmerné nadúvanie alebo príznaky koliky
 • Narušenie vývoja zubného oblúka
 • Problémy s hryzením a prehĺtaním
 • Problémy s ústnou hygienou
 • Nepriechodné dýchacie cesty
 • Obštrukčné spánkové apnoe, viac informácií nájdete v článku o obštrukčnom spánkovom apnoe
 • Poruchy vývinu reči
 • Nervozita, odtláčanie, hnev počas dojčenia
 • Dlhé, časté a/alebo neefektívne kŕmenia
 • Únava
 • Zápcha
 • Pomalé trávenie kvôli zlej peristaltike
 • Poruchy trávenia
 • Stuhnutá čeľusť
 • Bolesti hlavy

 

Diagnostika

K diagnostike uzdičky je potrebné pristupovať individuálne vzhľadom na dieťatko a aj maminku. Správne prisatie je v tomto kontexte závislé nielen od uzdičky ale aj od tvaru bradaviek maminky.

Príklad

Bábätku s abnormalitou uzdičky sa napríklad nemusí dariť dobre prisať, ak má maminka pevné prsia s plochými bradavkami, zatiaľ čo keby mala maminka mäkké prsia s pružnou bradavkou, dieťatko by problém s prisatím nemalo.

 

Nespoliehajte sa preto na diagnostiku od kamarátky, ktorá mala „rovnaký“ problém, ale obráťte sa na odborníka – pediatra, detského zubára, ORL alebo skúsenú odbornú laktačnú poradkyňu. Skrátená jazyková uzdička neznamená automaticky nutnosť chirurgického zásahu. Niektoré deti sa zvládnu dobre nakŕmiť/nadojčiť aj napriek abnormalite uzdičky. Pred rozhodnutím podstúpiť zákrok je potrebné vziať do úvahy ako sa dieťatko správa počas dojčenia, pozrieť sa na prisatie s ohľadom na anatómiu matky, vyhodnotiť ako dieťatko prospieva a aký je rozsah pohyblivosti jazyka.

 

V prípade abnormality uzdičky jej korekcia nemusí viesť k vyriešeniu všetkých spánkových problémov a problémov s dojčením, ale môže viesť k vyriešeniu časti z nich. Samotný zákrok nie je časovo náročný ani bolestivý a dieťatko sa môže dojčiť spravidla hneď po zákroku.

 

 

Použita literatúra:

Hazelbaker, A. (2010). Tongue-tie: Morphogenesis, impact, assessment and treatment. Dayton: OH: Aiden and Eva Press.

Watson-Genna, C. (2013). Supporting sucking skills in breastfeeding infants. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Learning.