Časté nočné budenie, Nočné budenie, Nočné mory, O spánku

Koľko spánku potrebujú bábätká

Dĺžka spánku každého bábätka je individuálna. Existujú však nejaké „hranice“, ktoré definujú želanú dĺžku spánku a počet spánkov reflektujúc vek dieťatka. Často sa stretávam s tým, že bábätká spia neprimerane málo k svojmu veku. To, či vaše dieťatko spí dostatočne, zistíte podľa toho, akú náladu má cez deň a ako spí v noci. Budenie s plačom je napríklad veľmi silným signálom, že dieťatko ešte potrebuje spinkať.

Ak má vaše 6 mesačné bábätko počas dňa 3 spánky v trvaní 30 minút, je to pre neho neprimerane málo a názor „asi viac spať nepotrebuje“ a prípadne„časom z toho vyrastie“, nie je správny. 🙂

Spánok je základná biologická potreba človeka a teda aj bábätka.

Bábätko potrebuje veľmi veľa spánku, kvalitného spánku. Je to preto, lebo v prvých týždňoch, mesiacoch a rokoch života sa dieťatku vyvíja mozog a tento vývoj sa deje práve v spánku. Preto dostatok kvalitného a neprerušovaného spánku (primerane veku) nepodceňujme.

Je dôležité si uvedomiť, že vaše dieťatko má celkovú potrebu spánku, ktorú si prerozdeľuje medzi deň a noc. Na denný a nočný spánok sa pozeráme spoločne, pretože sa vzájomne ovplyvňujú. Časté nočné budenie môže byť spôsobené rušivou spánkovou asociáciou, chorobou, ale aj preúnavou, nedostatkom denného spánku, nevhodným režimom, či neskorou večierkou. Režim spánkov počas dňa (ich počet a dĺžka) je mimoriadne dôležitý pre kvalitu a dĺžku nočného spánku.

Tabuľkovať a škatuľkovať deti sa samozrejme nedá, ale z mojej skúseností a aj zo štúdií, či odporúčaní WHO už vieme predpokladať, koľko deti približne potrebujú spinkať. Počet denných spánkov a dĺžku trvania jednotlivých denných spánkov a toho nočného sumarizuje nasledujúca tabuľka zohľadňujúca vek dieťatka.

VEK

DOBA BDENIA DENNÝ SPÁNOK NOČNÝ SPÁNOK POČET DENNÝCH SPÁNKOV

0-3 MESIACE

0,5-2 hod. 14-17 hod. spolu 3-5

4-5 MESIACOV

1,5-2,5 hod. 2,5-4 11-12

3-4

6-8 MESIACOV

2-3 hod. 2-3 10-12

2-3

9-12 MESIACOV

2,5-4 hod. 2-3 10-12

2

12-15 MESIACOV

3-4,5 hod. 2-3 10-12

2 (výnimočne 1)

16-24 MESIACOV

4-6 hod. 2-2,5 10-12

1 (do 18m ešte 2)

2-3 ROKY

5-7 hod. 1-2 10-12

1

3+ ROČNÉ DETI

7-12 hod.

10-12 hod. spolu

0-1 krátky spánok

 

Koľko spánku potrebujú bábätká

 

Informácie o tom, ako nastaviť spánky priemerane veku a potrebám dieťatka, nájdete v prednáškach o spánku detí.

Potrebujete pomôcť?