Dodatočná pomoc a otázky emailom

45.00

  • Dodatočná pomoc je určená výhradne pre maminky ktoré absolvovali moje poradenstvo
  • Kompletné vyhodnotenie spánkovej histórie
  • Mierna úprava spánkového plánu v prípade potreby
  • Čas odozvy do 96 pracovných hodín, prípadne podľa možností
  • Možnosť následného dokúpenia ďalšej podpory
    v prípade potreby
Kategória:
Popis

Na vypracovanú dodatočnú pomoc spánkovým poradcom má klient možnosť reagovať dodatočnými otázkami zaslanými mailom najneskôr do 10 pracovných dní od vypracovania dodatočnej pomoci.