Bezpečný spánok, Časté nočné budenie, Nočné budenie, Novorodenci, Novorodenci 0-3 mesiace, O spánku, Spánok detí, Spánok novorodencov, Uncategorized @sk

Biely šum – pravda a mýty

Biely šum je často komunikovanou témou v súvislosti so spánkom detí aj dospelých. Niektorí sú jeho zástancom ako spánkovej pomôcky a nedajú na neho dopustiť. Iné názory hovoria o tom, že používanie bieleho šumu môže byť návykové, má dopad na poškodenie sluchu a negatívny vplyv na správny neurologický vývin. Aká je pravda o bielom šume z pohľadu vedy? Nižšie uvedené informácie sumarizujú informácie z doposiaľ realizovaných vedeckých výskumov.

Čo je biely šum?

Biely šum je nepretržitý zvuk, ktorý sa používa na blokovanie vonkajších zvukov alebo rušivých vplyvov z okolia. Môžete si ho predstaviť ako napríklad zvuk oceánu alebo zvuk dažďa. V skutočnosti ide ale špecifický zvuk.

Biely šum obsahuje totiž všetky zvukové frekvencie, ktoré naše ucho môže počuť. A tieto frekvencie sa hrajú s rovnakou intezitou.

Ak sa hrajú niektoré s inou frekvenciou, môže ísť napr. o hnedý alebo ružový šum. Oba sú tomu bielemu veľmi podobné. Veľakrát teda reálne nevieme, aký šum dieťatku púšťame.

Vplyv na spánok

Zástancovia bieleho šumu hovoria o jeho schopnosti zlepšiť spánok a to nielen detí ale aj dospelých. Čo presne ale dokáže ovplyvniť v rámci spánku? Výskum (1) potvrdzuje, že biely šum môže

  • skrátiť čas potrebný na zaspávanie
  • môže pomôcť deťom zaspať
  • môže znížiť nočné prebúdzanie (fragmentovaný spánok)
  • pomáha blokovať zvuky z okolia, ktoré narušujú spánok
  • môže byť pre novorodencov upokojujúci
  • u detí s kolikou predlžuje spánok a naopak významne znižuje trvanie plaču počas dňa

To znamená, že biely šum môže pomôcť v určitých oblastiach spánku. Neznamená to ale automaticky, že je nevyhnutný na spánok alebo že dokáže vyriešiť všetky spánkové problémy.

Výskum jasne nepreukazuje, že “plošne” pomáha deťom zaspať alebo zostať spať. Zároveň ale výskum nevylučuje, že veľkej skupine detí takýmto spôsobom pri spánku môže pomôcť. Používajte ho preto vtedy, ak pomáha vášmu dieťaťu alebo ak potrebujte, aby blokoval iné zvuky, ktoré by mohli narušiť spánok dieťatka akými sú napríklad ruch z ulice, štekot psa, hlučnejší súrodenec a pod.

Biely šum nemusíte púšťať na celú noc. Na noc ho môžete vypnúť alebo znížiť jeho hlasitosť. Najväčší prínos má najmä včase uspávania na spánok a nad ránom.


Biely šum a vplyv na sluch

Biely šum nepoškodzuje sluch, ale je potrebné  pri jeho používaní rešpektovať maximálnu odporúčanú hlasitosť 50decibelov (2). Preto je dôležité zvoliť vhodnú hlasitosť a rovnako umiestniť šum v dostatočnej vzdialenosti od dieťatka. Aby ste si boli istí, že ste neprekročili odporúčanú hlasitosť, môžete si ju zmerať napríklad pomocou aplikácie The NIOSH Sound Level Meter. Americká akadémia pediatrov tiež odporúča, aby bol stroj s bielym šumom vzdialený najmenej 2m od postieľky.

Biely šum a vplyv na mozog

V súčasnosti neexistuje výskum, ktorý by potvrdzoval, že by dlhodobé vystavenie bielemu šumu u ľudí malo negatívny vplyv. Existujú dôkazy, že má pozitívny vplyv na fungovanie mozgu. U dospelých zlepšuje pamäť (3) a učenie (4). Výskum tiež zistil, že môže rovnako zlepšiť pamäť u detí s ADHD (5).

Na záver

Biely šum dokáže pomôcť so zaspávaním a fragmentovaným spánkom ale zďaleka nerieši všetky problémy so spánkom. Rovnako nepoškodzuje mozog a ani sluch, pokiaľ rešpektujete odporúčanú hlasitosť. To či používate biely šum, je na vašom rozhodnutí, sú deti, ktoré ho nepotrebuju, iným môže pri zaspávaní pomôcť. 

Zdroje:

(1) Riedy SM, Smith MG, Rocha S, Basner M. Noise as a sleep aid: A systematic review. Sleep Med Rev. 2021 Feb;55:101385. doi: 10.1016/j.smrv.2020.101385. Epub 2020 Sep 9. PMID: 33007706.

(2) Graven SN. Sound and the developing infant in the NICU: conclusions and recommendations for care. J Perinatol. 2000 Dec;20(8 Pt 2):S88-93. doi: 10.1038/sj.jp.7200444. PMID: 11190706.

(3) Vanessa H. Rausch, Eva M. Bauch, Nico Bunzeck; White Noise Improves Learning by Modulating Activity in Dopaminergic Midbrain Regions and Right Superior Temporal Sulcus. J Cogn Neurosci 2014; 26 (7): 1469–1480. doi: https://doi.org/10.1162/jocn_a_00537

(4) Angwin, A.J., Wilson, W.J., Arnott, W.L. et al. White noise enhances new-word learning in healthy adults. Sci Rep 7, 13045 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-13383-3

(5) Söderlund, G.B., Sikström, S., Loftesnes, J.M. et al. The effects of background white noise on memory performance in inattentive school children. Behav Brain Funct 6, 55 (2010). https://doi.org/10.1186/1744-9081-6-55