Nezaradené, O spánku

Periodické pohyby končatín v spánku

Za nevyspinkaným dieťatkom býva najčastejšie zlý režim, nesprávna predspánková rutina alebo spánková hygiena. Spánok tiež môže zhoršovať nedostatočný spánok počas dňa alebo príliš málo spánkov a spánku počas dňa. Príčinou zhoršenej kvality spánku býva tiež potravinová intolerancia alebo alergie. Ojedinelejšie sa v mojej praxi stretávam so situáciou, kedy spánok zhoršuje porucha nazývaná periodické pohyby končatín (PLMD: Periodic Limb Movement Disorder). Ide o senzitívno-motorickú poruchu centrálneho nervového systému, ktorá sa prejavuje len počas spánku a má vplyv na kvalitu spánku. 

 

Prejavy periodických pohybov končatín

Táto porucha je charakteristická pravidelne sa opakujúcim trhnutím končatín počas spánku (spravidla dolných). PLMD sa prejavuje najmä počas ľahkej fázy NREM spánku. Rodič niekedy spozoruje, že dieťatko počas nočného spánku je nekľudné a jeho končatiny sa opakovane prudko hýbu. Nejedná sa ale o pretáčanie dieťatka, naťahovanie dieťatka alebo iné pohyby, ktoré sú počas REM fázy spánku prirodzené. Ide o prudké a krátke trhnutia, kotré sa najčastejšie vyskytujú v 20-40 sekundových intervaloch. Najčastejšie postihuje dolné končatiny a len veľmi ojedinele sa prejavuje aj trhaním horných končatín. Tieto pohyby sa najčastejšie vyskytujú v nohách a zvyčajne pozostávajú z rytmického predlžovania palca na nohe a dorzálnej flexie v členku (pritiahnutím členku).

Prejavy tejto poruchy často zhoršuje anémia, prejavovať sa môže u predčasniatok, detí s obštrukčným spánkovým apnoe a často je sprievodným javom syndrómu nepokojných nôh.

Porucha pravidelného pohybu končatín sa častejšie vysktuje v určitých skupinách detí:

  • Predčasne narodených detí
  • Detí s nočnou enurézou (pomočovaním)
  • Detí s poruchou autistického spektra
  • Anemických detí (detí s kosáčikovou anémiou alebo anémiou s nedostatku železa)
  • Detí s obštrukčným spánkovým apnoe
  • Detí trpiacich narkolepsiou, t.j. chronickou neurologickou poruchou spánku

Dôsledky periodického pohybu končatín v spánku

Dôsledkom tejto poruchy spí dieťatko prerušovane, doba zaspávania sa predlžuje. Porucha periodického pohybu končatín spôsobuje neodolateľné nutkanie hýbať nohami alebo rukami. Často spôsobuje nepohodlie končatín, ako aj vysokú pravdepodobnosť, že pohyb končatín spôsobí bolesť pri náraze na tvrdé predmety. Periodické pohyby končatín mávajú za následok zníženie celkového množstva spánku a vedie k pocitu nedostatočného oddychu po nočnom spánku. Počas dňa sú deti ospalé, podráždené. Sekundárnymi dôsledkami môžu byť poruchy koncentrácie dieťatka a apatia k bežným denným aktivitám.  

Táto porucha je silne spojená s anémiou z nedostatku železa. Preto sa ako prvé pri podozrení kontroluje krvný obraz. V prípade ak krvný obraz potvrdí nedosatok železa, je suplementácia železa prvou voľbou liečby. Po nasedení železa sa sa dosahujú dobré výsledky v liečbe PLMD.

Čo v prípade podozrenia na prítomnosť tejto poruchy

Nie každé dieťatko, ktoré sa počas spánku hýbe, snaží pretočiť alebo natiahnuť v zavinovačke má automaticky poruchu periodického pohybu končatín. Za ospalým, unaveným alebo nevyspatým dieťatkom bývajú zvyčajne oveľa bežnejšie a ľahko riešiteľné dôvody.

V prípade podozrenia na PLMD, konzultujte situáciu najskôr s nami alebo vašim pediatrom. V prípade opodstatného podozrenia určí pediater nasledujuci postup. Diagnostika je obsiahla a jej súčasťou je aj polysomnografia, kde sa sleduje, koľko spontánnych pohybov končatín má dieťatko za stanovený časový interval.

 

zdroj: Mindell J., Owens J., A Clinical Guide to Pediatric Seep Diagnosis and Management of Sleep Problems. 2015. PMID: 978-1-4511-9300-8.