O spánku

Výživový doplnok melatonín a spánok detí

Čo je to melatonín?

Melatonín je spánkový hormón. Náš mozog má schopnosť si tento hormón produkovať v reakcii na tmu. O melatoníne by ste mali vedieť , že jeho produkciu blokuje vystavenie sa svetlu, pretože svetlo prechádza do oka a odtiaľ ide signál do mozgu, že ešte nie je čas spať. Melatonín tiež zohráva významnú rolu pri nastavení cirkadiánneho cyklu a spánku.

Na trhu existujú aj voľne dostupný výživový doplnok melatonín. Ten je buď živočíšného pôvodu alebo je syntetický. Regulácia melatonínu ale nie je vo všetkých krajinách rovnaká. Kým v niektorých krajinách ide o voľnopredajný liek, inde je výlučne na lekársky predpis.

Kedy ľudia siahajú po výživovom doplnku melatonín?

Jednou z možných príčin, pre ktoré ľudia siahnu po melatoníne je problém s dlhým zaspávaním. Iní trpia nespavosťou alebo majú nekvalitný  a prerušovaný spánok. V mnohých prípadoch trpia poruchami spánku, ktoré sa môžu spájať s inou diagnózou, častokrát s nesprávnou spánkovou hygienou a spánkovými návykmi. Posledné výskumy potvrdili, že  melatonín dokáže pomáhať v dospelosti pri určitých poruchách spánku (1). K týmto poruchám patrí jet lag, nespavosť alebo Alzheimerova choroba (2). Užívanie melatonínu má však mnohé nežiadúce účinky, akými sú bolesti hlavy, nervozita a nauzea. Jeho bezpečnosť pri dlhodobom užívaní nebola skúmaná a preto vám neodporúčam užívať ho ako prvú voľbu pri riešení vašich spánkových problémov.

Výživový doplnok melatonín a spánok detí

Aj napriek limitovanému výskumu (výskum bol doposiaľ realizovaný iba na vybranej skupine detí), existuje predpoklad, že melatonín môže zlepšiť kvalitu spánku u detí s diagnostikovaným ADHD alebo poruchami autistického spektra. Je potrebné si uvedomiť, že vedecký výskum je pri deťoch limitovaný. Odporúča sa skôr krátkodobé užívanie tohto doplnku a výhradne na odporúčanie lekára.

Bezpečnosť užívania melatonínu v detskom veku

Tak ako pri akomkoľvek inom lieku alebo výživovom doplnku treba vždy poznať a zvážiť vedľajšie účinky, pri melatoíne aj jeho vhodnosť pre deti. K vedľajším účinkom patrí nočné pomočovanie, ospalosť, bolesti hlavy a podráždenosť. Z dlhodobého hľadiska je stále predmetom výskumu, či môže hormón melatonín ovplyvniť hormonálny vývoj v období puberty. Výživový doplnok nie je vhodný pre novorodencov ani dojčatá. Hladina melatonínu je v tele novorodencov nízka a ich cirkadiánny rytmus sa stále vvyíja.

Ako zlepšiť spánok detí bez melatonínu?

Spánok má pre deti nenahraditeľný význam. Počas spánku telo uvoľňuje rastové hormóny a regeneruje poškodené tkanivá a svaly. Má tiež dopad na schopnosť detí sa sústrediť sa, učiť sa, regulovať lepšie ich emócie a emočné prežívanie a mnohé iné. Preto by sme jeho nedostatok nemali podceňovať. Ak má váš novorodenec alebo dieťatko spánkový problém, hľadajte príčinu týchto problémov.

Poznať príčinu problémov so zaspávaním, prerušovaným spánkom a nízkou kvalitou spánku veľakrát znamená byť o krok bližšie k riešeniu spánkového problému.

Zlepšiť spánok bábätka môžete aj bez liekov. Sme tu, aby sme pomohli.

Informácie uvedené v tomto článku nie je možné považovať za lekárske rady ani odporúčania na užívanie akýchkoľvek liekov. Pred užívaním akéhokoľvek lieku alebo výživového doplnku konzultujte s vašim lekárom.

 

Zdroje:

(1) National Center for Complementary and Integrative Health. (2021, January). Melatonin: What you need to know. Retrieved June 15, 2021, fromhttps://www.nccih.nih.gov/health/melatonin-what-you-need-to-know

(2) Shane-McWhorter, L. (2020, July). Melatonin. Merck Manual Professional Version. Retrieved June 15, 2021, fromhttps://www.merckmanuals.com/professional/special-subjects/dietary-supplements/melatonin