Spánkové poradenstvo
O spánku, Spánkové poradenstvo

Čo je spánkové poradenstvo

Cieľom spánkového poradenstva je spokojné a vyspaté bábätko, spolu s rodičmi. V rámci poradenstva pomáham maminke (rodičom), aby zlepšili spánkovú situáciu ich bábätka a aj celej rodiny. Edukujem rodičov o spánku ich dieťatka a pripravujem ich na zmeny v spánku v budúcnosti.

Rodičia často prichádzajú vyčerpaní, nedôverujú si. Bábätká sú nervózne a nevyspaté. Spánkové poradenstvo je tu preto, aby sme citlivo a odborne dopriali viac spánku celej rodine.

Pri mojom poradenstve:

 • rešpektujem jedinečnú rodinnú situáciu, štýl rodičovstva a výchovy rodičov
 • snažím sa podporiť maminku v jej sebavedomí, urobiť z nej najlepšieho spánkového odborníka pre svoje bábätko
 • vnímam dôležitosť pevnej väzby rodiča a dieťatka
 • využívam prístupy, ktoré sú potvrdené dlhoročnými vedeckými výskumami psychológov, pediatrov, spánkových odborníkov
 • snažím sa rodičom zodpovedať všetky ich otázky
 • dávam rodičom komplexné informácie o spánku
 • rodič môže naučiť svoje dieťatko lepšie spinkať bez vyplakania

V prvom kroku urobím analýzu aktuálnej spánkovej situácie a nájdem príčiny toho, prečo bábätko nespí alebo má problém so spánkom. Pripravím rozsiahli spánkový plán a krok po kroku prostredníctvom emailu, telefónu alebo osobne maminke pomáham s tým, aby sa spánok bábätka/dieťatka zlepšil. Spánkové poradenstvo nie je o tom, že dostanete spánkový plán a ďalej spolu nekomunikujeme, nie ste nechaní sami na seba.

Následná intenzívna každodenná podpora, komunikácia a odporúčania počas procesu zlepšovania spánku dieťatka sú mimoriadne dôležité a kľúčové.

Maminkám sa snažím byť priateľkou na telefón (email), môžu sa na mňa obrátiť kedykoľvek počas priebehu poradenstva.

Spánkové poradenstvo obsahuje:

 • analýzu a vyhodnotenie spánkovej situácie dieťatka na základe obdržaného dotazníka od rodiča
 • následnú komunikáciu medzi mnou a maminkou (najčastejšie formou emailu alebo telefonátu), aby sme doladili postup a ujednotili sa v tom, ako situáciu spánku dieťatka vylepšíme, tak aby s týmto spôsobom bola maminka stotožnená
 • vypracovanie spánkového plánu na mieru, ktorý obsahuje odporúčania, ako zlepšiť spánok vášho dieťatka (tým pádom aj celej rodiny) a zároveň obsahuje komplexné informácie o fungovaní spánku
 • následná podpora a komunikácia (podľa vybraného balíčka) počas procesu aplikácie mojich odporučení emailom a/alebo telefonicky, spoločne sledujeme priebeh a v prípade potreby robíme mierne úpravy
 • zodpovedanie všetkých otázok o spánku dieťatka

„Spánok je príliš dôležitý, aby sme nad jeho nedostatkom len mávli rukou.“

 

Potrebujete pomôcť?