Nezaradené, O spánku

Čo je spánkové poradenstvo

Čo je spánkové poradenstvo

Cieľom spánkového poradenstva je spokojné a vyspaté bábätko, spolu s rodičmi. V rámci poradenstva pomáham maminke (rodičom), aby zlepšili spánkovú situáciu ich bábätka a aj celej rodiny. Maminky často prichádzajú vyčerpané, nedôverujú si, bábätká sú nervózne.

Pri mojom poradenstve:

rešpektujem jedinečnú rodinnú situáciu a štýl rodičovstva a výchovy rodičov

snažím sa podporiť maminku v jej sebavedomí, urobiť z nej najlepšieho spánkového odborníka pre svoje bábätko

vnímam dôležitosť pevnej väzby rodiča a dieťatka

využívam prístupy, ktoré sú potvrdené dlhoročnými vedeckými výskumami, psychológov, pediatrov, spánkových odborníkov

snažím sa rodičom zodpovedať všetky ich otázky

dávam rodičom komplexné informácie o spánku

V prvom kroku urobím analýzu aktuálnej spánkovej situácie a nájdem príčiny toho, prečo bábätko nespí alebo má problém so spánkom. Pripravím rozsiahli spánkový plán a krok po kroku prostredníctvom emailu, telefónu alebo osobne maminke pomáham s tým, aby sa spánok bábätka/dieťatka zlepšíl. Moje poradenstvo nie je len o tom, že odo mňa dostanete plán. Je práve o následnej podpore a odporučeniach počas procesu zlepšovania spánku dieťatka. Maminkám sa snažím byť priateľkou na telefón (email), môžu sa na mňa obrátiť kedykoľvek počas priebehu poradenstva.

Spánkové poradenstvo obsahuje:

  • analýzu a vyhodnotenie spánkovej situácie dieťatka na základe obdržaného dotazníka od rodiča
  • následnú komunikáciu medzi mnou a maminkou (najčastejšie formou emailu), aby sme doladili postup a ujednotili sa v tom ako situáciu spánku dieťatka vylepšíme, nastavili si limity
  • vypracovanie spánkového plánu na mieru, ktorý obsahuje odporúčania, ako zlepšiť spánok vášho dieťatka (tým pádom aj celej rodiny) a zároveň obsahuje komplexné informácie o fungovaní spánku
  • následná podpora a komunikácia (podľa vybraného balíčka) počas procesu aplikácie mojich odporučení. Komunikujeme emailom a/alebo telefonicky, spoločne sledujeme priebeh a v prípade potreby robíme mierne úpravy

Mnohokrát s maminkou komunikujem veľmi intenzívne najmä prvé dni, keď sa dieťatko učí novým spánkovým návykom.