Bezpečný spánok, Časté nočné budenie, Novorodenci, Novorodenci 0-3 mesiace, O spánku, Plač, Spánok detí, Uncategorized @sk, Zaspávanie, Zaspávanie detičiek

Morov reflex

Morov reflex je termín, ktorý sa často spája práve s novorodencami. Ide o primitívny vrodený reflex, ktorý je prítomný ešte v prenatálnom vývoji. Postupne vymizne najčastejšie medzi 4-6 mesiacom veku dieťatka. U každého dieťatka má morov reflex inú intenzitu.

Je jednou z najčastejších príčin budenia a krátkeho spánku novorodencov.

Ako sa prejavuje Morov reflex

Ak máte doma novorodenca, môžete si všimnúť, že sú momenty, kedy vaše dieťatko v polohe na chrbte náhle trahavým pohybom natiahne ruky. Prsty sa roztiahnú a dochádza k miernemu predĺženiu krku a chrbtice. Následne bábätko ruky vtiahne. Veľakrát potom nasleduje veľký plač.

Objavuje sa, aj keď má dieťatko pocit pádu, keď ho napríklad dvíhame na ruky. Neznamená to, že dieťatko reálne musí padať. Reflex je reakciou na náhly podnet. Môže sa jednať o zvukový (hlasný nečakaný zvuk), vizuálny (silné svetlo) alebo dotykový stimul. Rovnako reaguje dieťatko aj pri strate rovnováhy.

Morov reflex je inštinktívny, dieťatko má pocit a akoby sa snažilo prichytiť o telo maminky. V skutočnosti predstavuje Morov reflex ochrannú motorickú reakciu proti náhlemu narušeniu telesnej rovnováhy alebo extrémne náhlej stimulácii (1). U predčasne narodených bábätiek je menej intentzívny ako pri novordencoch narodených v termíne (2).

Morov reflex a spánok

Morov reflex je často dôvodom, pre ktorý sa novorodenci 10-15 minút po zaspatí budia. Budia sa vlastne na trhnutie rúčkami. Ako som spomínala vyššie, morov reflex majú deti už v prenatálnom vývoji. To znamená že aj v našej maternici dieťatko mimovoľne “rozhodí” rúčkami. V maternici, ale dieťatko nemá takú vôľu a rúčkami sa automaticky dotýka maternice, ktorá roztiahnutiu rúčiek bráni. Po narodení má dieťatko zrazu priestor a preto sa na trhnutie rúčkami počas spánku zobudí.

Ak spí dieťatko v nosiči, šatke alebo zavinuté, tak jeho spánok môže byť pokojnejší a dlhší, pretože nedôjde k zobudeniu dieťatka v prípade morovho reflexu. V súčasnosti na trhu nájdete veľké množstvo zavinovačiek, ulitiek, periniek, ktoré sú určené práve pre novorodencov. Rovnako môžete zavinovať dieťatko len do látkovej plienky. Aby zavinovanie fungovalo, musíte zvoliť vhodnú zavinovačku pre vaše dieťatko, zavinovanie musí byť pevné a musíte dať pozor na to, aby dieťatko látka nikde netlačila. Aj keď sa možno opakujem stále dookola, bezpečnosť je pri spánku dôležitá a preto aj pri zavinovaní dodržujte pravidlá bezpečného spánku.

 

(1) Zafeiriou DI. Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination. Pediatr Neurol. 2004 Jul;31(1):1-8. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2004.01.012. PMID: 15246484.

(2) hSohn M, Ahn Y, Lee S. Assessment of Primitive Reflexes in High-risk Newborns. J Clin Med Res. 2011 Dec;3(6):285-90. doi: 10.4021/jocmr706w. Epub 2011 Nov 10. PMID: 22393339; PMCID: PMC3279472.